·  Ewidencja czasu pracy kierowców

·  Rozliczanie płacy minimalnej na terenie WE (Niemcy, Francja, Austria …)

·  Rozliczenia czasu pracy dla kierowców BUS do 3,5 DMC

·  Opracowywanie regulaminów i umów o pracę

·  Analiza 561/AETR

·  Rozliczanie czasu pracy kierowców

·  Przygotowanie firm do kontroli ITD, PIP

·  Audyt i ocena ryzyka w firmach transportowych

·  Odwołania od decyzji administracyjnych, skargi do WSA

·  Pobieranie danych z kart kierowców i tachografów cyfrowych

·  Kontrola terminów wczytywania danych

·  Kontrola ciągłości zapisu danych

·  Weryfikacja tak zwanego „wirtualnego przemieszczenia”

·  Szkolenia kierowców oraz kadry zarządzającej

·  Produkcja i dystrybucja materiałów szkoleniowych

·  Odwołania od viaTOLL

·  Przygotowanie dokumentacji dla samo-zatrudnionych